Soccer Event

Bügün saat 19.00 pyr0soft jailserversi Soccer event yapior bende Task takimi la gircem oraya ;D

kim Task dan online sa sorarim ve Team yapib oynariz 2 Team de yapabilriz

grsz Deso