TASK (english)

About the TASK clan

TASK stands for The Alliance of Sane Killers.

al·li·ance

A close association of nations or other groups, formed to advance common interests or causes: an alliance of labor unions opposing the bill.
A formal agreement establishing such an association, especially an international treaty of friendship.
A connection based on kinship, marriage, or common interest; a bond or tie: the shifting alliances within a large family.
Close similarity in nature or type; affinity: the ancient alliance between mathematics and music.
The act of becoming allied or the condition of being allied: the church, acting in alliance with community groups.

sane

Of sound mind; mentally healthy: “their protector, the strongest and sanest of them all” (Pat Conroy).
Having or showing sound judgment; reasonable.

kill·er

One that kills: a disease that was a killer of thousands; a killer of new ideas.
Slang. Something that is extremely difficult to deal with or withstand: an exam that was a real killer.

With other words, we kill with a reason till our mission is accomplished.

This clan is founded in March 2001. This clan exists of friends, knowing each other from the real life.

visit task-forces.net

"If the whole world was a state, Istanbul would be the capital of it."
Napoléon Bonaparte

[size=150](TEXT BY CHONE)[/size]
mfg-saygilarla Deso aka Okan

ah bide anlasam eminim güzel olmusdur türkcesinide bekleriz pleas ^^

here bro,

GÖREV klan hakkında

GÖREV Sane Killers İttifak için duruyor.

milletler veya ortak ilgi alanları veya nedenleri ilerletmek için oluşturulan diğer gruplar, yakın bir ilişki: fatura muhalif sendikalar bir ittifak.
Böyle bir ilişki, dostluk, özellikle uluslararası bir antlaşma kuran resmi bir anlaşma.
akrabalık, evlilik ya da ortak ilgi dayalı bir bağlantı, bir senet veya kravat: Büyük bir aile içinde değişen ittifaklar.
doğa ya da yazın kapa benzerlik; benzeşme: matematik ve müzik arasında eski ittifak.
olma hareket veya müttefik olma koşulu müttefik: kilise, toplum grupları ile ittifak halinde hareket.

aklı başında

aklı Of, ruhen sağlıklı: “onların koruyucu, güçlü ve hepsi sanest” (Pat Conroy).
Olan veya ses yargı gösteren; makul.

· Er öldürmek

Bir o öldürür: binlerce katil olan bir hastalık, yeni fikirlerin bir katil.
Argo. son derece zor bir şey başa veya dayanım: gerçek bir katil olan bir sınav.

misyonumuz başarılı olana kadar başka bir deyişle, biz bir neden ile öldürmek.

Bu klan Mart 2001 yılında kuruldu. Bu klan gerçek hayattan birbirleriyle bilerek, arkadaş var.

[quote=“ASI RUH”]

here bro,

GÖREV klan hakkında

GÖREV Sane Killers İttifak için duruyor.

milletler veya ortak ilgi alanları veya nedenleri ilerletmek için oluşturulan diğer gruplar, yakın bir ilişki: fatura muhalif sendikalar bir ittifak.
Böyle bir ilişki, dostluk, özellikle uluslararası bir antlaşma kuran resmi bir anlaşma.
akrabalık, evlilik ya da ortak ilgi dayalı bir bağlantı, bir senet veya kravat: Büyük bir aile içinde değişen ittifaklar.
doğa ya da yazın kapa benzerlik; benzeşme: matematik ve müzik arasında eski ittifak.
olma hareket veya müttefik olma koşulu müttefik: kilise, toplum grupları ile ittifak halinde hareket.

aklı başında

aklı Of, ruhen sağlıklı: “onların koruyucu, güçlü ve hepsi sanest” (Pat Conroy).
Olan veya ses yargı gösteren; makul.

· Er öldürmek

Bir o öldürür: binlerce katil olan bir hastalık, yeni fikirlerin bir katil.
Argo. son derece zor bir şey başa veya dayanım: gerçek bir katil olan bir sınav.

misyonumuz başarılı olana kadar başka bir deyişle, biz bir neden ile öldürmek.

Bu klan Mart 2001 yılında kuruldu. Bu klan gerçek hayattan birbirleriyle bilerek, arkadaş var.[/quote]

Translate icin sagolasin…FAKAT baya cok hatta var text de PLS can somebody correct this translated Text THanks…

sagolasin orcun

what’s can i dooooo i fix from google translator :slight_smile: :